Inregistreaza | Ai uitat parola?

Redresoare-monofazate

Numar pagini 12
Nume Redresoare-monofazate
Subiect Electronica digitala
Institutie Universitate
Universitate Facultatea de Automatica, Calculatoare, Electronica
Pret 50 puncte
Evaluarea calitatii 0 / 0 (100%)
Adaugat 20-04-2010
Adaugat de Tyta
Descarcat 9
Marimea fisierului 0 KB
Formatul fisierului pdf
Cuvinte cheie redresor punte de redresare
Format: pdf
Pret: 50 puncte
Descrierea materialului:
1.3. Scheme redresoare cu punct median şi scheme în punte
1.3.1. Schema monofazată monoalternanţă
1.3.2. Schema bifazată monoalternanţă cu priză mediană
1.3.3. Redresor monofazat în punte
Extras din material:
1.3. Scheme redresoare cu punct median ?i scheme ?n punte
Schemele cu punct median se numesc ?i scheme ?n stea sau scheme
monoalternan??, caracterizate prin faptul c? ?n decursul unei perioade a
tensiunii de alimentare fiecare faz? secundar? este conductoare de
curent o singur? dat? ?i ?ntr-un singur sens. La aceste scheme (dac?
dispozitivele semiconductoare s?nt diode) este ?n conduc?ie acea ramur?
secundar? a c?rei tensiune instantanee are valoarea pozitiv? cea mai
mare ?n acel moment. Dup? num?rul de faze secundare redresate
schemele cu punct median pot fi: monofazate, bifazate, trifazate ?i
polifazate (cu un num?r oarecare de faze secundare m2, de obicei av?nd
aplica?ie practice numai schemele hexafazate m2=6 ?i dodecafazate
m12=6). Specific acestor scheme este de asemenea faptul c? o born? a
circuitului de curent continuu este legat? la un punct median al
transformatorului de alimentare (excep?ie face doar schema
monofazat?). Trebuie subliniat faptul c?, ?n general, num?rul de faze
primare (m1) ?i secundare (m2) nu trebuie s? coincid? obligatoriu,
deoarece prin aranjamente adecvate ale ?nf??ur?rile, se poate realiza ?n
secundar un alt num?r de faze.
Schemele ?n punte se caracterizeaz? prin faptul c? ?n decursul unei
perioade a tensiunii de alimentare, fiecare faz? din secundar conduce de
dou? ori ( ?n ambele sensuri), motiv pentru care aceste scheme se mai
numesc ?i circuite de redresare bialternan??. Schemele ?n punte s?nt
formate prin ?nscrierea a dou? circuite redresoare cu punct median care
se deosebesc numai prin polaritatea dispozitivelor semiconductoare.
Datorit? conect?rii serie, tensiunea redresat? are valoare dubl? fa?? de
valoarea tensiunii redresate a celor dou? scheme componente cu punct
median. Schemele ?n punte pot fi ?n variant? monofazat?, trifazat?,
hexafazat?, etc., dar, datorit? num?rului mare de dispozitive
semiconductoare (dublu fa?? de schemele cu punct median), se folosesc,
?n special, schemele monofazate ?i trifazate ?n punte.
5
1.3.1. Schema monofazat? monoalternan??
?n fig. 1.2 este dat? schema de conexiune. Ea prezint? cea mai simpl?
schem? de convertor al curentului alternativ ?n cel continuu care
transform? valorile (U1, f1, m1) = 1 ?n valori (U2, f2, m2) = 1 (U1 este
valoare efectiv? a tensiunii primare, U0 – valoarea medie a tensiunii
redresate, f1 – frecven?a tensiunii primare, de regul? 50Hz, iar f2=0).
Fig. 1.2
Deoarece c?nd dioda VD conduce UVD = 0, pentru curentul de sarcin?
IS rezult? c? este nul ?n perioadele de blocare ?i sinusoidal ?n perioadele
de conduc?ie (fig.1.3).
Redresorul propriu-zis const? din dioda semiconductoare VD,
conectat? ?ntre transformatorul T cu n1 spire ?n primar ?i n2 spire ?n
secundar, ?i rezisten?a sarcinii Rs. Lu?nd ?n considerare c? ?n secundar
consecutiv cu Rs este conectat? o diod? ideal? la semiperioada pozitiv? a
tensiunii (“+” la anodul diodei ?i “–“ la catod) prin sarcin? vom avea un
curent valoarea c?ruia este determinat? de rela?ia:
S20 R/Ui = . (1.1)
La polarizare invers? dioda prezint? o impedan?? extrem de ?nalt? ?i
curentul IS=0. Rezult? c? schema posed? propriet??i de redresor.
C?nd dioda este deschis?, sarcinii I se aplic? o tensiune care prezint?
semiperioadele pozitive ale sinusoidei:
.URiU 2S00 == (1.2)
S? determin?m valoarea medie a tensiunii aplicate sarcinii
=??
pi
= ?pi ttdsinU21U
2
0
.max20 .ttdsinU2
1
0
.max2 ??
pi ?
pi
(1.3)
6
Exp...


Materiale similareComentarii asupra materialului "Redresoare-monofazate"

Nimeni nu a verificat inca acest material. Fi primul care isi publica opiniaPublica-ti opinia

Logheaza-te pentru a posta un comentariu